Składanie zgłoszenia o dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Poziom
2
Pokój
21
Kategoria
Działalność gospodarcza

Kogo dotyczy

Osoby fizycznej prowadzącej działalność na terenie Polski, mającej zamiar dokonania zgłoszenia, zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia w zakresie działalności gospodarczej.

Czas realizacji

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.  Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty

Wniosek CEIDG-1 dostępny na stronie www.ceidg.gov.pl

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.)

Wróć na początek strony