Wydanie zaświadczenia o nadanym numerze porządkowym

Poziom
3
Pokój
33
Kategoria
Geodezja

Kogo dotyczy

O zaświadczenie potwierdzające oznaczenie porządkowe budynku mogą składać wniosek właściciele , użytkownicy wieczyści lub podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które nieruchomościami władają.

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Wymagane dokumenty

Jeżeli wniosek dotyczy więcej niż jednego budynku lub sytuacja w terenie nie wskazuje jednoznacznie, któremu budynkowi ma zostać ustalony numer porządkowy – do wniosku należy dołączyć mapę lub szkic z ich lokalizacją i oznaczeniem.

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia 17,00 zł

 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 47a oraz art.47b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;

 

Druki do pobrania

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku.pdf (190,99KB)
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym budynku.docx (16,81KB)
 

Wróć na początek strony