DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadacze środków transportowych zarejestrowanych na terytorium RP jako powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu

Czas realizacji

Corocznie do dnia 15 lutego oraz w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Wymagane dokumenty

Brak

Opłaty

Brak - nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Brak - nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70)

E-formularz 

DT-1(6) Deklaracja na podatek od środków transportowych

Wróć na początek strony