IR-1 Informacja o gruntach - Ministerstwo Finansów

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy

Osoby fizyczne będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także będące
posiadaczami gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.

Czas realizacji

Nie dotyczy.

Wymagane dokumenty

Brak.

Opłaty

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)

E-formularz 

IR-1 Informacja o gruntach

Wróć na początek strony