Pełnomocnictwa w sprawach podatkowych

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy


Podatnika, płatnika lub inkasenta podatku.

Wymagane dokumenty


Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy.

Opłaty


17 zł
 

Tryb odwoławczy


Brak

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017r zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2017r. poz. 333)

Druki do pobrania

PDFRozporzadzenie_Ministra_Rozwoju_i_Finansow_z_dnia_14_lutego_2017_r._w_sprawie_wzorow_pelnomocnictw_.pdf (637,23KB)

Wróć na początek strony