Podatek od środków transportowych

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy

Osób fizycznych i prawnych będących właścicielami środków transportowych.

Czas realizacji

Osoby fizyczne i prawne podlegają obowiązkowi podatkowemu na podstawie złożonych deklaracji.

Wymagane dokumenty

Deklaracje na podatek od środków transportowych należy złożyć w terminie do 15 lutego każdego roku lub do 14 dni od dnia nabycia środka transportu.

Opłaty

Złożenie deklaracji i informacji podatkowych nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji określającej wysokość podatku od środków transportowych przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2023, poz. 70)

Druki do pobrania

PDFDeklaracja na podatek od środków transportowych.pdf (74,13KB)
PDFZałącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych.pdf (66,03KB)
 

Wróć na początek strony