Podatek od nieruchomości

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy

Osób fizycznych i prawnych.

Czas realizacji

Osoby fizyczne otrzymuję dezycję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Osoby prawne podlegają obowiązkowi podatkowemu na podstawie złożonych deklaracji.

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne składają informację dotyczącą podatku od nieruchomości w terminie do 14 dni od powstania lub zmiany obowiązku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne składają deklarację podatku od nieruchomości do dnia 31 stycznia każdego roku lub w terminie do 14 dni od powstania lub zmiany obowiązku podatkowego.

Opłaty

Złożenie deklaracji i informacji podatkowych nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2023r, poz. 70 z późn. zm)
Uchwała Nr XXVIII/203/2020 Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2020r w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XX/157/2016 Rady Gminy Popielów z dnia 27 października 2016r w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XLI/300/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 7 listopada 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XXXI/216/2013 Rady Gminy Popielów z dnia 28 października 2013 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XX/140/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 25 października 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XII/80/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień
z podatku od nieruchomości. 

Uchwała Nr LV/388/2022  Rady Gminy Popielów z dnia 30 listopada 2022 r. w  sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z podatku od nieruchomości.

Druki do pobrania

PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf (80,10KB)
PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (68,05KB)
PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf (42,85KB)
PDFZałącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach.pdf (41,38KB)
PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości.pdf (42,66KB)
PDFZałącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach.pdf (41,22KB)
PDFZałącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach.pdf (39,12KB)
 

Wróć na początek strony