OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Wójt Gminy Popielów

 

 

 

o g ł a s z a:

I przetarg ustny nieograniczony
na  sprzedaż  poniżej wymienionych nieruchomości  niezabudowanych stanowiących   własność Gminy  Popielów położonych w miejscowościach :Stobrawa ,Karłowice i Lubienia .

Przetarg odbędzie się w dniu  15 .09. 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie , przy ul. Opolskiej 13 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy :

 1. Działka nr 156/10 km.1 obręb Stobrawa o pow. 0,0900 ha ,użytek gruntowy Bp; KW OP1B/00022421/9 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń. ,nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Wiejską o nawierzchni asfaltowej, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczna i wodociągowa, kanalizacji sanitarnej brak .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stobrawa  tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem MN(5) co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . Cena wywoławcza  33597,00zł netto  (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt   siedem  złotych 00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie  doliczone 23%  podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie  10.00, wadium wynosi 5000,00zł.  Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto .
 1. Działka nr 156/11 km.1 obręb Stobrawa o pow. 0,0900 ha ,użytek gruntowy Bp; KW OP1B/00022421/9 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń, nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Wiejską o nawierzchni asfaltowej, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczna i wodociągowa, kanalizacji sanitarnej brak .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stobrawa  tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem MN(5) co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza  33597,00zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt    siedem  złotych 00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie  doliczone 23%  podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie  10.30 , wadium wynosi 5000,00zł.  Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto .
 1. Działka nr 156/12 km.1 obręb Stobrawa o pow. 0,0900 ha ,użytek gruntowy Bp; KW OP1B/00022421/9 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń. ,nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Wiejską o nawierzchni asfaltowej, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczna i wodociągowa, kanalizacji sanitarnej brak .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stobrawa  tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem MN(5) co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza  33597,00zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt    siedem  złotych 00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie  doliczone 23%  podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie  11.00 , wadium wynosi 5000,00zł. Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto.
 1. Działka nr 156/13 km.1 obręb Stobrawa o pow. 0,0900 ha ,użytek gruntowy Bp; KW OP1B/00022421/9 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń. ,nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Wiejską o nawierzchni asfaltowej, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczna i wodociągowa, kanalizacji sanitarnej brak .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stobrawa  tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem MN(5) co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza  33597,00zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt     siedem  złotych 00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie  doliczone 23%  podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie  11.30,wadium wynosi 5000,00zł.  Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto.
 1. Działka nr 156/14 km.1 obręb Stobrawa o pow. 0,0900 ha ,użytek gruntowy Bp; KW OP1B/00022421/9 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń. ,nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Wiejską o nawierzchni asfaltowej, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczna i wodociągowa, kanalizacji sanitarnej brak .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stobrawa  tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem MN(5) co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza  33597,00zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie  doliczone 23%  podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 12.00, wadium wynosi 5000,00zł.  Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto.
 1. Działka nr 156/15 km.1 obręb Stobrawa o pow. 0,0900 ha ,użytek gruntowy Bp; KW OP1B/00022421/9 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń. ,nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Wiejską o nawierzchni asfaltowej, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczna i wodociągowa, kanalizacji sanitarnej brak .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Stobrawa  tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem MN(5) co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza  33597,00zł netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt siedem  złotych 00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie doliczone 23%  podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie  12.30 , wadium wynosi 5000,00zł. Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto.
 1. Działka nr 326/4 km.1 obręb Lubienia o pow. 0,0973 ha ,użytek gruntowy Bp; KW OP1B/00022141/2 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń, nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Polną o nawierzchni gruntowej, sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istnieje możliwość uzbrojenia działki w media .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Lubienia  tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem RM(11) co stanowi teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych , hodowlanych i ogrodniczych. Cena wywoławcza  34 055,00zł netto (słownie: trzydzieści cztery  tysiące pięćdziesiąt  pięć  złotych 00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny  zostanie  doliczone 23%  podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie  13.00 ,wadium wynosi 5000,00zł.  Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto.
 1. Działka nr 269/19 km.2 obręb Karłowice o pow. 0,0830 ha ,użytek gruntowy RVI ; KW OP1B/00027318/9 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń. ,nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Leśną o nawierzchni gruntowej , sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczna , wodociągowa i kanalizacji sanitarnej .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem 5 MN co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza 31 814,00zł netto(słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset  czternaście  złotych 00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny  zostanie  doliczone 23%   podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 13.30, wadium wynosi  5000,00zł. Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto.
 1. Działka nr 269/24 km.2 obręb Karłowice o pow. 0,1025 ha ,użytek gruntowy RVI ; KW OP1B/00027318/9 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń. ,nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Leśną o nawierzchni gruntowej , sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczna , wodociągowa i kanalizacji sanitarnej .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem 5 MN co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza 39 288,00zł netto(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt  osiem złotych  00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie  doliczone 23%  podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie 14.00, wadium wynosi 5000,00zł. Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto.
 1. Działka nr 269/33 km.2 obręb Karłowice o pow. 0,0828 ha ,użytek gruntowy RVI ; KW OP1B/00027318/9 Sad Rejonowy w Brzegu , bez obciążeń i ograniczeń. ,nieruchomość niezabudowana, nieogrodzona w kształcie prostokąta , dojazd dobry ulicą Leśną o nawierzchni gruntowej , sąsiedztwo stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci elektroenergetyczna , wodociągowa i kanalizacji sanitarnej .W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Karłowice tereny na których położona jest nieruchomość oznaczona są symbolem 4 MN co stanowi teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Cena wywoławcza  31 737,00zł netto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych  00/100  plus 23 % podatku VAT) do wylicytowanej w przetargu ceny zostanie  doliczone 23%  podatku VAT. Przetarg przeprowadzony zostanie o godzinie  14.30, wadium wynosi 5000,00zł.  Nabywca oprócz wylicytowanej ceny za działkę ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł brutto.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na poszczególne nieruchomości (z oznaczeniem nr działki), wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 09.09.2011r przelewem na konto Urzędu Gminy Popielowie  nr 90 8895 0006 2000 0005 1044 0006 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki , oddział Popielów.  Terminem wpłaty wadium jest datą zaksięgowania  środków na koncie Urzędu Gminy Popielowie .
 2.  W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne . Uczestnicy przystępujący do przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji  przetargowej dokument potwierdzający tożsamość oraz dowód wpłaty wadium. Przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać pełnomocnictwo notarialne do reprezentowania  osoby prawnej na przetargu oraz aktualne wypisy z właściwego rejestru sądowego.
 3. Wpłacone wadium przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 4. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie na wskazane przez nich konto, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 5. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy , a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Uczestnik przetargu , który wygrał przetarg , jest zobowiązany do zapłaty wylicytowanej ceny wraz z podatkiem VAT i kosztów przygotowania nieruchomości najpóźniej do dnia zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości . (Za termin wpłaty ceny nabycia  i kosztów przygotowania przyjmuje się datę zaksięgowania  wpłaty na rachunku bankowym Urzędu Gminy w Popielowie) oraz kosztów zawarcia umowy notarialnej i opłat wieczysto księgowych po podpisaniu umowy notarialnej.
 7. Wójt Gminy Popielów zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn , informacja o odwołaniu zostanie niezwłocznie ogłoszona.
 8. Szczegółowych informacji o przetargu i możliwości oględzin przedmiotu przetargu można uzyskać w referacie ITR Urzędu Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 , pokój 13 w godzinach 7.15-15.15 , tel. 77 427-58-54.

Wójt Gminy

  Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony