Podatek leśny

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy

Osób fizycznych i prawnych.

Czas realizacji

Osoby fizyczne otrzymuję dezycję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Osoby prawne podlegają obowiązkowi podatkowemu na podstawie złożonych deklaracji.

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne składają informację dotyczącą podatku leśnego w terminie do 14 dni od powstania lub zmiany obowiązku podatkowego w tym zakresie.

Osóby prawnych i jednostki organizacyjne składają deklaracje na podatek leśny do dnia 15 stycznia każdego roku lub w terminie do 14 dni od powstania lub zmiany obowiązku podatkowego.

Opłaty

Złożenie deklaracji i informacji podatkowych nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz.U z 2019r, poz.888)

Druki do pobrania

PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf (57,87KB)
PDFInformacja o lasach.pdf (48,58KB)
PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny.pdf (37,48KB)
PDFZałącznik nr 1 do informacji o lasach.pdf (36,98KB)
PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny.pdf (37,36KB)
PDFZałącznik nr 2 do informacji o lasach.pdf (36,86KB)
PDFZałącznik nr 3 do informacji o lasach.pdf (39,02KB)
 

Wróć na początek strony