Podatek rolny

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy

Osób fizycznych i prawnych.

Czas realizacji

Osoby fizyczne otrzymuję decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego. Osoby prawne podlegają obowiązkowi podatkowemu na podstawie złożonych deklaracji.

Wymagane dokumenty

Osoby fizyczne składają informację dotyczącą podatku rolnego w terminie do 14 dni od powstania lub zmiany obowiązku podatkowego.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne składają deklaracje na podatek rolny do dnia 15 stycznia każdego roku lub w terminie do 14 dni od powstania lub zmiany obowiązku podatkowego.

Opłaty

Złożenie deklaracji i informacji podatkowych nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)

- Średnia cena żyta będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego  na 2023 rok wg. KOMUNIKAU PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023( Dziennik Urzędowy z 2022 r., poz.995)

 

Druki do pobrania

PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf (70,14KB)
PDFInformacja o gruntach.pdf (55,24KB)
PDFZałącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny.pdf (40,08KB)
PDFZałącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny.pdf (38,80KB)
PDFZałącznik nr 2 do informacji o gruntach.pdf (38,52KB)
PDFZałącznik nr 3 do informacji o gruntach.pdf (39,03KB)
PDFZałącznik nr1 do informacji o gruntach.pdf (39,44KB)
 

Wróć na początek strony