Wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych oraz zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy

Czas realizacji

7 dni zgodnie z Art. 306a §5 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651) zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych lub o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości. We wniosku należy określić cel w jakim zaświadczenie ma zostać wydane.

Opłaty

21 zł - zaświadczenie  o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

17 zł - pozostałe zaświadczenia

Tryb odwoławczy

Zgodnie z Art 306a §5 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651) odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.
Zgodnie z Art.237 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651) zażalenia wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

Podstawa prawna

Art 306a §5 ustawy z dnia 29.08.1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2651)

Druki do pobrania

DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości.docx (21,12KB)
DOCXWniosek o wydanie zaświadczenia w sprawach podatkowych.docx (20,97KB)
 

Wróć na początek strony