Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Poziom
4
Pokój
41
Kategoria
Podatki i opłaty

Kogo dotyczy

Z wnioskiem o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej występuje producent rolny.

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z póżn. Zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodny z obowiązującym wzorem opublikowanym w Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego z dnia 28.06.2013 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466). Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie złożone za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Podstawa prawna

Art. 5 ust 1 ustawy z dnia 10 marca 2006r o zwrocie podatku akcyzowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 356 oraz 965)

Druki do pobrania

PDFWniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (801,25KB)

Wróć na początek strony