Wyrażenie zgody na wykorzystanie herbu Gminy Popielów

Poziom
2
Pokój
24
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Osób oraz podmiotów, które zamierzają wykorzystać wizerunek herbu Gminy Popielów.

Czas realizacji

Zgodnie z Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r poz.1257 z późn. zm.) sprawy są załatwiane niezwłocznie. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Wymagane dokumenty

Wniosek, skierowany do Wójta Gminy zawierający informację o celu wykorzystania wizerunku herbu oraz o planowanym okresie jego wykorzystywania.

Opłaty

Uchwała Nr XIII/106/96 Rady Gminy Popielów z dnia 3 lutego 1996r.w sprawie zatwierdzenia wizerunku herbu Gminy Popielów

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Uchwała Nr XIII/106/96 Rady Gminy Popielów z dnia 3 lutego 1996r.w sprawie zatwierdzenia wizerunku herbu Gminy Popielów

Wróć na początek strony