Testament

Poziom
2
Pokój
24
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Sporządzić testament może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych

Czas realizacji

Niezwłocznie.

Wymagane dokumenty

Do wglądu dowód tożsamości osoby sporządzającej testament.

Opłaty

22 zł
 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 951 § 1 i 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r, poz. 1025 z późn. zm.).

Wróć na początek strony