Poświadczenie własnoręczności podpisu na oświadczeniach i formularzach rentowych

Poziom
2
Pokój
24
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Poświadczanie własnoręczności podpisu na oświadczeniach i formularzach rentowych dotyczy osób wnioskujących o przyznanie lub pobierających renty, emerytury lub inne świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie poświadczenia własnoręczności podpisu. Przygotowane oświadczenie (deklaracja) lub formularz rentowy. Dowód tożsamości do wglądu.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 122 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U z 2016r, poz. 887 z późn. zm), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007r
w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U z 2007r, Nr 27, poz. 185)

Wróć na początek strony