Pismo ogólne do urzędu

Poziom
2
Pokój
24
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Każdego.

Czas realizacji

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Wymagane dokumenty

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Opłaty

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Tryb odwoławczy

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późn. zm.)


Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.)


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216)

Wróć na początek strony