Poświadczenie własnoręczności podpisu

Poziom
2
Pokój
24
Kategoria
Sprawy ogólne

Kogo dotyczy

Poświadczenie własnoręczności podpisu dotyczy osób mających zdolność do czynności prawnych.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie poświadczenia własnoręczności podpisu.
Przygotowane oświadczenie podlegające poświadczeniu własnoręczności podpisu. Dowód tożsamości do wglądu.

Opłaty

9 zł
 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r.
w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U z 2007r, Nr 27, poz. 185).

Wróć na początek strony