Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

1.Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemiec opuszczający miejsce czasowego pobytu przed upływem deklarowanego okresu pobytu.
2.W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczona zdolność do czynności prawnych zgłoszenia wymeldowania dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382 z późn. zm., Art. 33, ust. 1, Art. 40,)

E-formularz 

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

Wróć na początek strony