Opolska Karta Rodziny i Seniora

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Opolska Karta Rodziny i Seniora to wsparcie dla rodzin, rodziców samotnie wychowujących dzieci, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym, bez ograniczeń wiekowych, jeżeli dziecko posiada aktualne orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osób starszych, które ukończyły 60 rok życia – mieszkających w województwie opolskim

Czas realizacji

Wniosek rozpatrywany jest w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia jego dostarczenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub urzędu gminy będącego Partnerem Opolskiej Karty Rodziny - w tym do Urzędu Gminy w Popielowie.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora.

Opłaty

Karta wydawana jest bezpłatnie.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Umowa o współpracy Nr DRP/68/2014 z dnia 22 maja 2014 roku zawarta pomiędzy Województwem Opolskim a Gminą Popielów w sprawie określenia warunków współpracy przy wdrażaniu inicjatywy, jaką jest Opolska Karta Rodziny i Seniora, oraz Uchwała Nr XXXVI/261/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora.

Wróć na początek strony