Wpisz się do rejestru wyborców

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Wyborcy, który zamieszkuje na stałe w innej gminie, niż ta w której jest zameldowany

Czas realizacji

Do 5 dni od dnia wniesienia wniosku

Wymagane dokumenty

- Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
- Do wniosku możesz dodać załącznik, który potwierdza miejsce twojego stałego zamieszkania. Ułatwi to urzędnikowi podjęcie decyzji (może to przyspieszyć rozpatrzenie twojego wniosku) – taki dokument to na przykład umowa najmu mieszkania, oświadczenie właściciela (najemcy) mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, umowa o pracę, karta mieszkańca.

Opłaty

Usługa jest bezpłatna

Tryb odwoławczy

Urzędnik może odmówić wpisania cię do rejestru wyborców — jeśli uzna, że nie mieszkasz tam, gdzie deklarujesz. Dostaniesz wtedy pisemną odmowę. W takiej sytuacji możesz złożyć skargę. Napisz ją samodzielnie, zaadresuj do sądu rejonowego i złóż u wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Masz na to 3 dni od otrzymania odmowy. Urząd jak najszybciej przekaże twoją skargę do sądu, który ma 3 dni na wydanie postanowienia. Nie możesz odwołać się od postanowienia sądu.

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm., par. 6, ust. 5,)
- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684,
Art. 19,)

E-formularz 

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wróć na początek strony