Karta Dużej Rodziny

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Od 1 stycznia 2019 roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana jest niezależnie od Opolskiej Karty Rodziny i obie karty oferują różny zakres zniżek.
Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj:
https://rodzina.gov.pl/sites/default/files/pliki_do_pobrania/wykaz_znizek_oferowanych_przez_partnerow_kdr.pdf

Czas realizacji

Produkcja karty wynosi od 30 do 60 dni dni kalendarzowych.

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

- oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej
- oświadczenie o kontynuowaniu nauki ( dla dzieci powyżej 18 lat)
- oświadczenie o pozostaniu w rodzinie zastępczej po ukończeniu 18 lat

Opłaty

Złożenie wniosku o wydanie Kart Dużej Rodziny jest bezpłatne
Wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (w przypadku zagubienia) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł (art. 13, ust.2 ustawy z dnia 05 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny)

Tryb odwoławczy

Odmowa przyznania karty następuje w drodze decyzji administracyjnej – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm)

Podstawa prawna


Ustawa z dnia 05 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.)

Wróć na początek strony