Skreślenie z rejestru wyborców

Poziom
3
Pokój
32
Kategoria
Sprawy obywatelskie

Kogo dotyczy

Wyborcy — obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi.

Czas realizacji

Niezwłocznie

Wymagane dokumenty

- Wniosek o skreślenie z rejestru wyborców.
- Kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.

Opłaty

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1232, Art. 18,)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316 z późn. zm., par. 6, ust. 7,)

E-formularz 

WNIOSEK O SKREŚLENIE Z REJESTRU WYBORCÓW

Wróć na początek strony