Rejestracja zgonów, sporządzanie aktów zgonu

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

- współmałżonek osoby, która zmarła,
- pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,

Czas realizacji

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego zarejestruje zgon w dniu jego zgłoszenia. Po zarejestrowaniu zgonu Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu.

Wymagane dokumenty

- karta zgonu wystawiona przez lekarza, który stwierdził zgon,
- dowód osobisty zmarłej osoby,
- ważny dokument tożsamości osoby zgłaszającej zgon do okazania (np. dowód osobisty lub paszport).

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 2064 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.)

Wróć na początek strony