Przyjmowanie zgłoszeń na jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Zgłoszenia może dokonać jedno z małżonków lub osoba bliska

Czas realizacji

Odznaczenia powinny zostać wręczone w ciągu 6 miesięcy od daty podjęcia przez Prezydenta RP postanowienia o ich nadaniu.

Wymagane dokumenty

1.Ważny dowód osobisty zgłaszającego,
2.Ważne dowody tożsamości jubilatów.

Opłaty

Brak

Podstawa prawna

1.Ustwa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (tekst jedn.Dz.U. z 2018r. poz.400)
2. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz.U. nr 151 z 2007r. poz.1075 ze zm.)

Wróć na początek strony