Oświadczenie o powrocie do nazwiska

Poziom
3
Pokój
31, 32
Kategoria
Urząd Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy

Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego składane jest w Urzędzie Stanu Cywilnego w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu.

Czas realizacji

W dniu złożenia oświadczenia.

Wymagane dokumenty


- dowód osobisty,
- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub wyrok rozwodowy.

Opłaty

11 zł

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze
zmianami)

Wróć na początek strony