OGŁOSZENIEINFORMUJĘ, ŻE NA DZIEŃ  8 KWIETNIA 2011r.  

ZOSTAŁO ZWOŁANE ZEBRANIE WIEJSKIE WYBORCZE WSI  STARE SIOŁKOWICE

POCZĄTEK ZEBRANIA GODZ. 18.00

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W RESTAURACJI "STANTIN"

Pouczenie.
Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa.
W razie braku wymaganego qorum  Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tj. w tym samym dniu o godz. 18:30, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.


Wójt Gminy
(-) Dionizy  Duszyński

 

 

Wróć na początek strony