Zgłoszenie do eksploatacji indywidualnej, przydomowej oczyszczalni ścieków

Poziom
1
Pokój
14
Kategoria
Ochrona środowiska

Kogo dotyczy

Zgłoszenie składa każdy właściciel działki, na której zainstalowano przydomową oczyszczalnię ścieków.

Czas realizacji

Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie.

Wymagane dokumenty

Do zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków należy dołączyć:
Dowód potwierdzający skuteczność oczyszczania.

Opłaty

Brak

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Art. 152 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2013r poz.1232 z późn. zm.).

Druki do pobrania

DOCXFormularz zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków.docx (18,97KB)
PDFFormularz zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ściekówFormularz zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf (138,70KB)
 

Wróć na początek strony