Informacja Wójta Gminy o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości – działek numer 611, 615, 619 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy z przeznaczeniem na cele statutowe OPZW w Opolu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31.05.2026 r. działki niezabudowane położone w Nowych Siołkowicach oznaczone numerami: 611 km. 4 o powierzchni 0,5420 ha, 615 km. 4 o powierzchni 0,6850 ha oraz 619 km. 4 o powierzchni 0,5760 ha obręb Nowe Siołkowice wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/897/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości – działek numer 611, 615, 619 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy (62,13KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/897/2023 - Wykaz nieruchomości działki nr 611, 615, 619 km. 4 obręb Nowe Siołkowice (81,76KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/897/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości – działek numer 611, 615, 619 km. 4 obręb Nowe Siołkowice stanowiących własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków dzierżawy (725,78KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/897/2023 - Wykaz nieruchomości działki nr 611, 615, 619 km. 4 obręb Nowe Siołkowice (844,94KB)

Wróć na początek strony