Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na jej terenie

Zgodnie z art. 6 ust. 2-9, art. 7 ust. 3 i art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28. z późn. zm.) oraz art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 2 pkt. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572. z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów zawiadamia, że w dniach od 21 sierpnia do 19 września 2023r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na jej terenie.

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Popielów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na jej terenie (346,96KB)

Wróć na początek strony