Piknik rodzinny pn."Na miodowym stobrawskim zielonym szlaku"

SCKTiR w Popielowie zaprasza na II piknik rodzinny pn."Na miodowym stobrawskim zielonym szlaku" Na pikniku czeka moc pszczelich, miodowych i artystycznych atrakcji.

Operacja zrealizowana przy wsparciu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak

Operacja "Na miodowym Stobrawskim zielonym szlaku" mająca na celu promocję obszaru LGD Stobrwaski Zielony Szlak oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Popielów poprzez realizację warsztatów edukacyjnych i wydarzeń kulturalnych w oparciu o legendę "O królowej pszczół".

Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Plakat zapraszający na piknik rodzinny pn."Na miodowym stobrawskim zielonym szlaku"

Wróć na początek strony