2011.01.31 - ZAPYTANIE OFERTOWE

    

 

   Zwracam się z zapytaniem ofertowym w sprawie wyceny prac planistycznych związanych ze zmianą   studium uwarunkowań  - Uchwały Rady Gminy nr XV/210/2005 z dnia 28 kwietnia 2005r  w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy Popielów.

PDFzapytanie ofertowe.pdf (123,70KB)

PDFOdpowiedzi na zapytania oferentów.pdf (85,55KB)

Wójt Gminy Popielów
Dionizy Duszyński

Wróć na początek strony