Informacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów w roku 2023

Zdjęcie przedstawiające arkusze azbestu ułożone na stosie, na palecie.

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Popielów otrzymała na podstawie umowy dotacji nr 91/2023/G-49/OZ-ZOA/D z dnia 30 marca 2023 r. dotację na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów w roku 2023”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 27 991,98 zł. Kwota dotacji wynosi 19 438,88 zł, z czego kwota 9 719,44 pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a kwota 9 719,44 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Pozostała część została pokryta ze środków beneficjentów końcowych.

W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 28,00 Mg.

W projekcie wzięło udział 14 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Ze wszystkich nieruchomości specjalistyczna firma odebrała wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Skan:
PDFInformacja dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Popielów w roku 2023 (38,18KB)

Wróć na początek strony