ZAJĘCIA W ŚWIETLICACH WIEJSKICH


Od 01 lutego 2011r. zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia w świetlicach wiejskich.

W trakcie zajęć wszystkie chętne osoby mogą bezpłatnie korzystać z komputerów z dostępem do Internetu.

Kaniów środa, piątek 17:30 – 19:30
Kurznie środa    16:00 – 18:00
Rybna    wtorek
środa, czwartek
17:00 – 19:00
16:30 – 18:30
Stare Kolnie   wtorek, środa
czwartek
16:00 – 18:00
17:00 – 19:00
Stare Siołkowice   poniedziałek, środa,
piątek
17:00 – 20:00
16:30 – 19:30
Stobrawa wtorek, czwartek 16:00 – 18:00


Sprzęt komputerowy zakupiono w ramach projektu: „Kompleksowa informatyzacja Gminy Popielów celem zapewnienia mieszkańcom lepszego dostępu do e-usług” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

    Zajęcia realizowane są ze środków finansowych Budżetu Gminy Popielów związanych z Ochroną Zdrowia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.      

    
                                                                                        Organizatorzy
                            Gminna Komisja Rozwiązywania
                            Problemów Alkoholowych w Popielowie

 

Wróć na początek strony