Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Stobrawie stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na czas określony tj. do 30.04.2024 r. z przeznaczeniem na ogród przydomowy w trybie bezprzetargowym nieruchomość - działkę niezabudowaną nr 156/11 km. 1 obręb Stobrawa o powierzchni 0,0896 ha, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/906/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Stobrawie stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy (58,81KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/906/2023 - Wykaz nieruchomości działki nr 156/11 km. 1 obręb Stobrawa (78,22KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/906/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - działki niezabudowanej w Stobrawie stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy (722,40KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/906/2023 - Wykaz nieruchomości działki nr 156/11 km. 1 obręb Stobrawa (839,34KB)

Wróć na początek strony