Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do najmu lokalu mieszkalnego w Stobrawie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

Ogłasza się i przeznacza do najmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31.03.2025 r. lokal mieszkalny znajdujący się w komunalnym budynku w miejscowości Stobrawa przy ulicy Jakuba Kani 7, lokal mieszkalny na parterze budynku, o łącznej powierzchni użytkowej 66,9 m² (2 pokoje, pokój dzienny z kuchnia, łazienka i komunikacja z pomieszczeniem technicznym), z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/907/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu mieszkalnego w Stobrawie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (67,10KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/907/2023 - Wykaz nieruchomości lokalu mieszkalnego w Stobrawie ul. J. Kani 7 parter (89,42KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/907/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu mieszkalnego w Stobrawie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (723,59KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/907/2023 - Wykaz nieruchomości lokalu mieszkalnego w Stobrawie ul. J. Kani 7 parter (838,67KB)

Wróć na początek strony