Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do najmu lokalu mieszkalnego w Stobrawie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu

Ogłasza się i przeznacza do najmu w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31.03.2025 r. lokal mieszkalny znajdujący się w komunalnym budynku w miejscowości Stobrawa przy ulicy Jakuba Kani 7, lokal mieszkalny na piętrze budynku, o łącznej powierzchni użytkowej 39,52 m² (2 pokoje, kuchnia, łazienka i komunikacja), z przeznaczeniem na lokal mieszkalny, wymieniony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/908/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu mieszkalnego w Stobrawie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (65,60KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/908/2023 - Wykaz nieruchomości lokalu mieszkalnego w Stobrawie ul. J. Kani 7 piętro (88,55KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/908/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do najmu lokalu mieszkalnego w Stobrawie stanowiącego własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków najmu (722,98KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/908/2023 - Wykaz nieruchomości lokalu mieszkalnego w Stobrawie ul. J. Kani 7 piętro (837,85KB)

Wróć na początek strony