OGŁOSZENIE


INFORMUJĘ, ŻE NA DZIEŃ  16 LUTEGO 2011r.  

ZOSTAŁO ZWOŁANE ZEBRANIE WIEJSKIE WYBORCZE WSI  KANIÓW

POCZĄTEK ZEBRANIA GODZ. 18.00

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KANIOWIE

Pouczenie.
Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/5 mieszkańców sołectwa.
W razie braku wymaganego qorum  Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie tj. w tym samym dniu o godz. 18:30, bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.


Wójt Gminy
(-) Dionizy  Duszyński

Wróć na początek strony