Podpisanie umowy na wymianę źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie

W dniu 15 września 2023 roku Pani Wójt Sybilla Stelmach podpisała umowę o dofinasowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zadania pn.: „Wymiana źródła ciepła wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynku SCKTiR w Popielowie”.

Zakres zadania obejmuje w szczególności:

  • Wymianę kotłowni olejowej na dwie gruntowe pompy ciepła o mocy 60 kW,
  • Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW.

 

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia wynosi: 1 277 101,06 zł

Kwota dofinasowania udzielonego przez WFOŚiGW w Opolu:

  • Dotacja: do kwoty 400 000,00 zł
  • pożyczka inwestycyjna: do kwoty 875 000,00 zł

www.wfosigw.opole.pl

Wykonawcą inwestycji jest NORM-HAUS Jelonek Spółka Jawna. Prace powinny zostać wykonane w terminie do 06.12.2023 r.

Wróć na początek strony