Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości – niezabudowanej działki w Kurzniach stanowiącą własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 31.07.2026 r. nieruchomości - działki zabudowane i niezabudowane w miejscowości Kurznie o nr. 347/1 km2 (niezabudowana), 347/2 km2 (zabudowana).

Wróć na początek strony