Ogólnopolski ranking „Liderzy inwestycji” w latach 2020-2022

liderzy inwestycji.jpeg

W najnowszym ogólnopolskim rankingu „Liderzy inwestycji” w latach 2020-2022 Gmina Popielów - Tutaj mieszka się dobrze zajęła wśród samorządów wiejskich 178. pozycję w kraju (awans z pozycji 691.), a tym samym

II miejsce w województwie opolskim,

I miejsce w powiecie opolskim.

W rankingu brano pod uwagę całość wydatków majątkowych i inwestycyjnych w latach 2020-2022.

Awans w nim nie byłby możliwy bez inwestycji m.in. w nowe ścieżki rowerowe, ekologiczne źródła ciepła w budynkach użyteczności publicznej, inwestycje w infrastrukturę drogową i modernizacje budynków gminnych, np. przedszkola w Karłowicach, Domów Kultury w Popielowie i Karłowicach, budowę nowych świetlic w dwóch miejscowościach, tworzenie Klubów Seniora i mieszkań wspomaganych dla osób niesamodzielnych, przystosowanie zabytkowej wozowni przyzamkowej w Karłowicach na Centrum edukacyjno-warsztatowe „Wśród Pszczół” wraz szlakiem edukacyjnym „Stobrawskiej Wstęgi”.

O tym, że w budżecie stawia się na nowe inwestycje świadczą liczby. Przykładowo w roku 2022 r. na inwestycje przeznaczono blisko 35% całego budżetu, a w tegorocznym inwestycje stanowią 44% budżetu. Tak duże środki na inwestycje nie byłyby możliwe bez pozyskiwania funduszy zewnętrznych – europejskich i krajowych.

Sybilla Stelmach - Wójt Gminy Popielów

Wróć na początek strony