Ranking gazety Rzeczpospolita

W corocznym rankingu przygotowanym przez gazetę „Rzeczpospolita” po raz kolejny wyróżniono naszą gminę. Gmina Popielów zajęła 15 miejsce w kraju spośród 1513 gmin wiejskich osiągając tym samym 1 miejsce w województwie opolskim.

W rankingu brano pod uwagę dbałość o finanse publiczne gminy przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem w kierunkach: ochrona środowiska, rozwój infrastruktury społecznej i infrastruktury ważnej dla życia lokalnej społeczności tj. m.in. inwestycje w drogi i oczyszczalnie ścieków.

To duże wyróżnienie dla Gminy i wszystkich jej mieszkańców.

Grafika gazety Rzeczpospolita, kontur Polski, herb Gminy Popielów, Gmina Popielów Tutaj mieszka się dobrze. 15 miejsce w kraju, 1 miejsce w województwie opolskim.

Wróć na początek strony