KOLEGIUM DORADCZE WOJEWODY OPOLSKIEGO

P2281833-800.jpeg

W dniu 28 lutego 2011 r. w Urzędzie Gminy w Popielowie Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński zwołał Kolegium Doradcze, któremu przewodniczył.                     
Tematem posiedzenia była ocena zabezpieczenia przeciwpowodziowego w  dolinie Odry  na odcinku powyżej miasta Brzegu oraz rzeki Stobrawy i Nysy Kłodzkiej poniżej Lewina Brzeskiego oraz podejmowanych i planowanych działań inwestycyjnych.

    W spotkaniu uczestniczyli także m.in.:
- Członek Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka,
- Członek Zarządu Powiatu Opolskiego Krzysztof Wysdak,
- Członek Zarządu Powiatu Brzeskiego Janusz Gil
- Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Manfred Rokujżo,
- Dyrektor Woj.  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Zbigniew Bahryj,
- Burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński,
- Burmistrz Miasta i Gminy Lewin Brzeski Artur Kotara,
- Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit,
- Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski,
- Wójt Gminy Popielów Dionizy Duszyński,
- Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu Edward Gondecki,
- Kierownik Oddziału RZGW  w Opolu Józef Kałuża,
- Kierownik WZMiUW w Brzegu Krzysztof Cytkowicz,
- Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej, Miejskiej PSP W Opolu.
- Przewodniczący Rady Gminy Popielów Jerzy Kupczyk.


    Było to już kolejne spotkanie wojewody z władzami poszczególnych gmin, którego celem było ustalenie działań inwestycyjnych na rzecz zabezpieczenia przeciwpowodziowego.  Podczas spotkania omówiono przebieg powodzi w 2010 roku, dokonano też oceny aktualnego zabezpieczenia.
P2281816-800.jpeg P2281824-800.jpeg P2281839-800.jpeg P2281830-800.jpeg

P2281831-800.jpeg P2281838-800.jpeg P2281837-800.jpeg P2281836-800.jpeg

P2281835-800.jpeg P2281834-800.jpeg

Wróć na początek strony