Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo‑rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów,
2) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu.
Szczegółowy opis ogłoszenia:
Skan:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (318,48KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej (582,33KB)

2. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez pielęgnację w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów,
2) ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej poprzez rehabilitację leczniczą dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia:
Skan:
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna (299,97KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Ogłoszenie Ochrona i promocja zdrowia oraz pomoc społeczna (578,43KB)

Klauzula informacyjna RODO:
Skan:
PDFKlauzula informacyjna RODO (572,29KB) 

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFKlauzula informacyjna RODO (735,58KB) 

Do pobrania:

Wzór oferty

wersja do druku:
PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)

wersja edytowalna:
DOCXWzór oferty realizacji zadania publicznego (51,25KB)
DOCXWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (96,56KB)

Indywidualna karta oceny oferty

Skan:
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Indywidualna Karta Oceny Oferty (187,54KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZałącznik nr 3 do Zarządzenia 0050/947/2023 - Indywidualna Karta Oceny Oferty (638,73KB)

Zarządzenie:

Zarządzenie Nr 0050/947/2023 Wójta Gminy Popielów z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku

Wróć na początek strony