Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu wyboru inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach projektu partnerskiego pn. Żyjąca Stobrawska Wstęga – ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich na obszarze Gminy Popielów

Celem i przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Popielów jest zebranie opinii i uwag dotyczących projektu wyboru inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach projektu partnerskiego pn. Żyjąca Stobrawska Wstęga – ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich na obszarze Gminy Popielów.

Forma konsultacji:
a) w formie elektronicznej poprzez nadesłanie formularza konsultacji dostępnego na stronie internetowej www.popielow.pl oraz www.bip.popielow.pl na adres ,
b) w formie papierowej poprzez złożenie formularza konsultacji w Kancelarii Urzędu Gminy w Popielowie, w godzinach pracy urzędu, lub nadesłanie na adres Urząd Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów.

Termin rozpoczęcia konsultacji od 5 stycznia 2024 r. do 12 stycznia 2024 r., godz. 14:00.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/965/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu wyboru inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach projektu partnerskiego pn. Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich na obszarze Gminy Popielów (82,04KB)
PDFFormularz konsultacji - projekt Żyjąca Stobrawska Wstęga (45,98KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/965/2024 - Projekt Żyjąca Stobrawska Wstęga – ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich (220,88KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/965/2024 z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu wyboru inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach projektu partnerskiego pn. Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich na obszarze Gminy Popielów (555,36KB)
PDFFormularz konsultacji - projekt Żyjąca Stobrawska Wstęga (721,60KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia nr 0050/965/2024 - Projekt Żyjąca Stobrawska Wstęga – ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich (556,23KB)

Formularz konsultacji w formie edytowalnej:
DOCXFormularz konsultacji - projekt Żyjąca Stobrawska Wstęga (21,32KB)

Wyniki konsultacji:

Skan:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Projekt wyboru inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach projektu partnerskiego pn. Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich na obszarze Gminy Popielów (33,12KB)

Plik w formie dostępnej cyfrowo:
PDFWyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych - Projekt wyboru inwestycji zaplanowanych do realizacji w ramach projektu partnerskiego pn. Żyjąca Stobrawska Wstęga - ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich na obszarze Gminy Popielów (422,08KB)

Wróć na początek strony