2011.04.04 - LUDZIOM WIELKIEGO SERCA

 IMG_3425-600.jpeg

   W dniu 25 marca  2011roku Przewodniczący Rady Gminy Popielów Jerzy Kupczyk, Sekretarz Gminy Popielów Ilona Lenart oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach Sybilla Stelmach wzięli udział w uroczystości „Ludziom Wielkiego Serca” zorganizowanej przez Gminę Szczurowa.

 Gmina Szczurowa należy do najbardziej poszkodowanych gmin Małopolski w czasie ubiegłorocznej powodzi. W maju oraz czerwcu 2010r kilkuset mieszkańców tej gminy straciło dorobek całego życia, a wezbrane wody rzeki Uszwicy i Wisły dwukrotnie przerwały wały przeciwpowodziowe i spowodowały ogromne szkody w infrastrukturze komunalnej.

IMG_3431-600.jpeg  W tym czasie, kiedy było już wiadome, że mieszkańcy Gminy Popielów są bezpieczni, Rada Gminy Popielów podjęła decyzję o tym, aby przekazać środki finansowe i zorganizować pomoc dla tych gmin, gdzie sytuacja była katastrofalna.  Jedną z takich gmin była Gmina Szczurowa, która z budżetu Gminy Popielów na najpilniejsze potrzeby otrzymała dotację w wysokości 10.000 zł.

Zbiórkę darów rzeczowych dla powodzian zorganizowało Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Popielowa "RAZEM".

 Udział w uroczystości „Ludziom Wielkiego Serca” pozwolił na nawiązanie nowych kontaktów i podtrzymanie dotychczasowej współpracy.

Urząd Gminy w Popielowie

 

 

Wróć na początek strony