SPRAWDZIAN KLAS VI NA TERENIE GMINY POPIELÓW

W dniu 5 kwietnia 2011r. w szkołach podstawowych na terenie gminy Popielów odbył się sprawdzian klas VI.

W sprawdzianie udział wzięło łącznie 82 uczniów z :

Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie – 34
Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach – 28
Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach – 20

Czas trwania sprawdzianu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa  wynosił 60 min., a uczniowie uprawnieni do dostosowania warunków i formy sprawdzianu z powodu dysfunkcji mieli wydłużony czas do 90 min.

    Nad prawidłowym przebiegiem sprawdzianu czuwał Szkolny Zespół Egzaminacyjny, któremu przewodniczy dyrektor danej szkoły.

Wróć na początek strony