LGD Stobrawski Zielony Szlak organizuje spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych

16.02.2024 r.png

W dniu 16.02.2024 r. o godz. 10.00  odbędzie się spotkanie dot.

ewaluacji wewnętrznej LSR w formie warsztatów refleksyjnych. Spotkanie odbędzie się w Biurze LGD (ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki).

Przeprowadzenie warsztatów refleksyjnych jest obowiązkowe do zrealizowania przez LGD. Wynikają one z Wytycznych nr 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z przyczyn organizacyjnych prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia

14.02.2024 r. wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz odsyłając go na adres e-mail: lub dostarczając do Biura LGD (ul.

Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki).

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.stobrawskiszlak.pl

Wróć na początek strony