WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE OPOLSKA NAGRODA JAKOŚCI 20111.jpeg W dniu 28 maja 2011 roku Urząd Gminy w Popielowie otrzymał 2.jpegwyróżnienie w konkursie Opolska Nagroda Jakości 2011, organizowanym corocznie przez Opolską Izbę Gospodarczą. Wyróżnienie, które na uroczystej gali odebrał Wójt Gminy Dionizy Duszyński, zostało przyznane za całokształt działań podejmowanych w celu doskonalenia jakości pracy Urzędu Gminy w Popielowie.  


3.jpeg W Urzędzie Gminy w Popielowie pracuje 35 osób,  w tym 30 osób na stanowiskach urzędniczych, a 5 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi. Wymiar zatrudnienia pracowników Urzędu Gminy w Popielowie wynosi  33,5 etatów (stan na 31.03.2011) i jest względnie stały na przestrzeni ostatnich lat. Urząd zabezpiecza realizację podstawowych potrzeb zbiorowych lokalnej społeczności takich jak: dostęp do infrastruktury technicznej, edukacyjnej, sportowej, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, zapewnienie ładu i porządku publicznego, zapewnienie czystości i porządku.
4.jpeg Podstawowym celem Urzędu Gminy w Popielowie jest profesjonalna i skuteczna realizacja określonych przepisami prawa zadań publicznych, a także świadczenie usług administracyjnych na najwyższym poziomie.  Realizacja tego celu jest związana ze stałym doskonaleniem organizacji we wszystkich obszarach działania. Co w rezultacie ma zapewnić osiągnięcie zadowolenia klientów,  a w szczególności oczekiwań mieszkańców i zapewnienie Gminie Popielów stałego rozwoju i ustawicznego podnoszenia poziomu życia i zbiorowych potrzeb jej mieszkańców.
Wizerunek jaki kształtujemy to Urząd aktywny w poszukiwaniu nowych rozwiązań, otwarty na potrzeby lokalnej społeczności i każdego mieszkańca.
Osiągnięcie wysokich standardów jakości związane jest ze stałym rozszerzaniem i doskonaleniem usług świadczonych przez Urząd, podnoszeniem wiedzy pracowników, stałym dostosowywaniem organizacji i jej zasobów do zmieniającej się rzeczywistości prawnej, społecznej i gospodarczej, stałym monitorowaniem procesów zachodzących w Urzędzie, ich ocenianiem oraz ulepszaniem.
 

Wróć na początek strony