Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1233 km. 1 obręb Popielów

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Popielów, położoną w miejscowości Popielów przy ulicach Brzozowej, działkę o numerze ewidencyjnym 1233 km. 1 obręb Popielów, o powierzchni 0,1751 ha.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/987/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1233 km. 1 obręb Popielów ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (65,30KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/987/2024 - Wykaz nieruchomości (82,46KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/987/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Popielów - działki nr 1233 km. 1 obręb Popielów ogłoszenia wykazu oraz ustalenia ceny wywoławczej (723,62KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/987/2024 - Wykaz nieruchomości (725,50KB)

Wróć na początek strony