Informacja o ogłoszeniu i przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości – części działki zabudowanej w Kurzniach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy

Ogłasza się i przeznacza do dzierżawy na czas określony tj. do 31.12.2026 r. z przeznaczeniem na cele rolne w trybie bezprzetargowym nieruchomość – część działki zabudowanej nr 380/1 km. 2 obręb Kurznie o powierzchni 0,4100 ha, z wyłączeniem budynków gospodarczych i gruntu wokół niego (powierzchnia do dzierżawy 0,3600 ha), wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

Skany:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/991/2024 z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - części działki zabudowanej w Kurzniach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy (66,76KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/991/2024 - Wykaz nieruchomości (90,17KB)

Pliki w formie dostępnej cyfrowo:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050/991/2024 z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia i przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości - części działki zabudowanej w Kurzniach stanowiącej własność Gminy Popielów oraz zasad i warunków jej dzierżawy (723,32KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050/991/2024 - Wykaz nieruchomości (842,89KB)

Wróć na początek strony